Chowacz brukwiaczek

chowacz brukwiaczekchowacz brukwiaczek

Objawy żerowania larw oraz osobnik dorosły chowacza brukwiaczka

Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych jednolicie szary o długości 3,5 mm. Zimujące w glebie chrząszcze budzą się, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm osiągnie 6°C. Po kilku dniach od nalotu na plantację samice składają jaja w górnej części pędu. W okresie kwitnienia pędy rzepaku skręcają się, pojawiają się niekształtne zgrubienia i pęknięcia. W czasie dojrzewania roślin dorosła larwa wygryza się u nasady liścia, opuszcza pęd i przepoczwarza się w glebie.